Operchip

Príhlásenie

Zaregistrovaním sa sprístupní menu pre inštaláciu čítačiek a cena inštalácie systému.

Utorok, 04. október 2022

Ak sa rozhodujete ako zrekonštruovať alebo vymeniť domového audiovrátnika v bytovom dome máme pre Vás riešenie. GSM audiovrátnik umožňuje návštevníkom bytového domu po zazvonení na zvončekovom table dole pri dverách komunikovať s obyvateľom bytového domu cez mobilný telefón. Následne môže obyvateľ bytového domu otvoriť vchodové dvere priamo mobilným telefónom.

Obyvateľ bytového domu nemusí v prípade návštevy ani vstať a pohodlne sa dohovorí s návštevou cez mobilný telefón a otvorí jej vchodové dvere bytového domu. A to aj v prípade ak nie je práve doma. Otváranie vchodových dverí je možné aj kedykoľvek prezvonením z mobilného telefónu, ktorý má na to oprávnenie.

Systém umožňuje aj posielanie hromadných SMS správ všetkým obyvateľom bytového domu napríklad domovníkom alebo správcom. 

Automaticky loguje všetky udalosti na vzdialený WEB server, ak je táto funkcia zapnutá. A je možné kedykoľvek prezerať históriu činnosti systému.

Použitie takéhoto systému má aj ďalšie výhody. Nie je potrebná inštalácia kabeláže v bytovom dome, nie sú porebné pevne inštalované telefóny na stenách v bytoch a pripojené káblami. A v prípade ak nechcete použiť vlastný mobilný telefón, cena jednoduchého mobilného telefónu je nižšia ako cena klasického telefónu na stenu. Cena za minútu hovoru so sekundovou tarifikáciou je zanedbateľná.  

Celý systém je možné monitorovať na diaľku a zabezpečiť bezporuchový chod. Cez tento systém je možné jednoducho informovať všetkých obyvateľov bytového domu o termíne schodze, o revíziach, odpočtoch, informovať o stave účtu alebo nahlasovať poruchy. 

Poskytujeme vzdialenú správu systému a zabezpečenie jej funkčnosti čo sa týka správy SIM kariet, fakturácii mobilným poskytovateľom, riešenie všetkých nahlásených porúch v bytovom dome kontaktovaním správcu, alebo firiem ktoré robia údržby. Niečo ako vzdialený domovník. Stačí iba poslať SMS o poruche ktorýmkoľvek obyvateľom bytového domu a okamžite začneme problém riešiť. 

 

Informácie

  

Vorlon Technology s.r.o.
Poprad
www.operchip.com
Ing. Radoslav Chovan
tel. 0908/ 985 063
vorlon.technology@slovanet.sk

Kontaktujte nás

Email:
Predmet:
Správa: